Have any questions? Contact us

359 878 213 796

Toolkit in Lithuanian

GLOBALUSIS ŠVIETIMAS – DARNIAM PASAULIUI KURTI

Metodinė priemonė darbui su jaunimu 

Metodinis leidinys „Globalusis švietimas – darniam pasauliui kurti. Metodinė priemonė darbui su jaunimu“ yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Metodinio leidinio autoriai skatina tą daryti, siūlydami į besimokantįjį orientuotas, aktyviu dalyvavimu, dialogu ir patirtiniu mokymusi paremtas metodikas.

Šis metodinis leidinys yra skirtas jaunimo neformaliajam švietimui. Jį savo darbe gali naudoti jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, su jaunimu dirbantys lektoriai, siekiantys integruoti globaliąją dimensiją į savo kasdieninę veiklą, norintys skatinti jaunimo supratimą apie darnaus pasaulio vystymosi realijas ir pradėti vykdyti globaliojo švietimo veiklas.

Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.

Pilną leidinio versiją galite atsisiųsti čia

cover

Įžanga
Globalusis švietimas – naujas būdas pažinti pasaulį

water

Veiklos, skatinančios pasaulio ir jo vystymosi realijų pažinimą per vandenį

tabaco

Veiklos, skatinančios pasaulio ir jo vystymosi realijų pažinimą per tabaką

shocolade

Veiklos, skatinančios pasaulio ir jo vystymosi realijų pažinimą per šokoladą

textile

Veiklos, skatinančios pasaulio ir jo vystymosi realijų pažinimą per tekstilę

mobile

Veiklos, skatinančios pasaulio ir jo vystymosi realijų pažinimą per mobiliuosius telefonus

meat

Veiklos, skatinančios pasaulio ir jo vystymosi realijų pažinimą per mėsą

take_action

Veiklos ir patarimai norintiems imtis pilietinės iniciatyvos darniam pasauliui kurti